نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس، رئیس جمهوری

یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس، رئیس جمهوری


یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون امور مجلس، رئیس جمهوری

یک متخصص به عنوان قائم مقام معاون  امور مجلس، معاون رئیس جمهور
  تیتر خبر در وبگاه خانه ملت، خبرگزرای جمهوری اسلامی ایران
دکتر ایرج حسینی صدر آبادی(عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشکده اقتصاد)  به عنوان
  قائم مقام معاون امور مجلس  منصوب شد.