نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکی از بالاترین ضریب تاثیر (Impact factor) در بین نشریات تخصصی اقتصاد شد

یکی از بالاترین ضریب تاثیر (Impact factor) در بین نشریات تخصصی اقتصاد شد


یکی از بالاترین ضریب تاثیر (Impact factor) در بین نشریات تخصصی اقتصاد شد


 

فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق) موفق به کسب بالاترین ضریب تأثیر (Impact factor) در بین نشریات تخصصی اقتصاد شد.

 

به اطلاع می­رساند که بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق) گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی موفق به کسب ضریب تأثیری معادل 310/0، بالاتر از میانگین (126/0)، در بین نشریات علمی- پژوهشی رشته اقتصاد در کشور شده است.  همچنین در حال حاضر این نشریه دارای یکی از پر استنادترین نشریات علمی- پژوهشی اقتصاد برای انجام تحقیقات است.

لازم به توضیح است که منظور از نمایه ISC (سایت ISC )پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است.  این پایگاه بر اساس مصوبه 623 مورخ 10/2/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد و راه اندازی شده است. این سایت، تمامی نشریات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی معتبر جهان اسلام را نمایه می­کند و با محاسبه استنادی نشریات علمی، ویژگی­های نشریات را همچون ضریب تأثیر و تعداد استنادها را ارائه می­کند.  طبق ماده 6 این مصوبه، نمایه ISC همچون نمایه­های معتبر بین المللی برای ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی و ارزیابی مقالات و نشریات، معتبر است.

بر اساس مصوبه 57332/45/3/88 مورخ 30/8/88 هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران در خصوص آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی، کیفیت نشریه علمی معتبر داخلی و خارجی که مقالات در آن چاپ شده است، بر اساس ضریب تأثیر نسبی با فرمول  مورد ارزیابی قرار می­گیرد و در امتیازدهی به مقالات در نظر گرفته می­شود.

ضریب تأثیر (IF ) عبارت از نسبت تعداد استنادها به یک نشریه علمی در 2 سال قبل، به تعداد مقالات 2 سال گذشته آن نشریه در یک سال مشخص است.

ضریب تأثیر متوسط (MIF )عبارت از مجموع ضریب تأثیر نشریات علمی آن رشته یا گرایش علمی به تعداد نشریات علمی آن رشته یا گرایش علمی است.

بر اساس این فرمول، ضریب تأثیر نسبی فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق) برابر با 46/2 ( ) است.