نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش فضای سبز دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گزارش فضای سبز دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


گزارش فضای سبز دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

با همکاری اداره فضای سبز دانشگاه در ماه های اخیر مواردی جهت بهبود فضای سبز و رعایت بهداشت محیط انجام گردید که می توان  به موارد زیر اشاره کرد.

کاشت 70 اصله نهال مرکبات در فضای سبز دانشکده

حرس کردن درختان حساسیت زا  کنوکارپوس   (شمشاد امریکایی)  این درخت در حال حاضر قریب به 60 درصد از پوشش سبز شهر اهواز را به خود اختصاص داده است و گونه غالب و از درختان غیر مثمر به شمار می رود و امکان حذف آن به سادگی میسر نیست.

درختان غیر مثمر اجازه رشد هیچ گیاهی در کنار خود را نمی‌دهند اما در کنار درختی مانند خرما می‌توان سه طبقه درخت دیگر از نوع مرکبات را کاشت و همچنین درخت خرما این توانایی را دارد که اجازه رویش گیاهان مرتعی در کنار خود را بدهد اما درختی مانند اکالیپتوس که گیاهی غیر مثمر است اجازه رویش گیاهی دیگر در کنار خود را نمی‌دهد.

کاشت  200 اصله گل فصلی