نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش جلسه با نماینده مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه اقوام

گزارش جلسه با نماینده مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه اقوام


گزارش جلسه با نماینده مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه اقوام

گزارش جلسه با نماینده مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه اقوام

روز دوشنبه تاریخ هفتم آبان ماه هزار و سیصدو نود و هفت جلسه ای با حضور نماینده محترم مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و تنی چند از اساتید دانشگاه به میزبانی ریاست محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار شد. هدف از این جلسه بررسی وضعیت اقوام در استان خوزستان و آسیب شناسی آن بود.

در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر زراء نژاد ضمن خوش آمدگویی به نماینده مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کردند که نتایج چنین جلساتی بتواند راهگشای اساسی استان و کشور باشد و تصمیم گیران جامعه تنها با استناد به تجربیات علمی و پیشنهادات اهل علم می توانند برنامه ریزی صحیح و راهگشایی در جامعه داشته باشند.

          نماینده مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری جناب آقای دکتر هوشمند در این جلسه به اهمیت بحث اقوام در استان خوزستان و همبستگی بین آنها و جلوگیری از انحرافات مختلف اشاره نمودند و با توجه به این اهمیت تحقیقات مرتبط با بحث اقوام در استان خوزستان را پیشتر از موعد شروع کرده اند. ایشان با اشاره به حضور 17 روزه در استان و بررسی مساله از زوایا و افراد و سازمان های مختلف، گزارشی از این مشاهدات و بررسی ها ارائه نمودند و خواستار کمک اساتید در این زمینه شدند.  

در ادامه جلسه آقای دکتر زراء نژاد آسیب شناسی مساله را از نگاه اقتصادی مورد ارزیابی قرار دادند و به این نکته اساسی اشاره نمودند که لازمه برنامه ریزی صحیح و کارآمد شناخت جامعه هدف از زوایای مختلف است. در ادامه آقای دکتر نواح به مطالعاتی که در زمینه اقوام در ایران و استان انجام شده اشاره نمودند و با توجه به این بیشترین حجم مطالعات در این زمینه بخصوص در استان و در مورد اعراب توسط ایشان انجام شده ضمن گزارشی از تحقیقات و کتب خود و همکارانشان در این زمینه به این نکته اشاره نمودند که پژوهش در این زمینه با محدودیت های جدی روبروست و تا زمانی که این محدودیت ها وجود داشته باشد نمی توان کار اساسی انجام داد.

آقای دکتر بختیار پور در این این جلسه بطور مفصل به آسیب شناسی بحث پرداختند و برنامه ها و سیاست های چند دهه اخیر را مورد ارزیابی قرار دادند و خاطر نشان کردند برای این این مساله نیاز به بررسی و راهکارهای جدی و بنیادی دارد و نمی توان با صرف پول مساله را حل نمود ایشان همچنین به ویژگی های بارز قوم عرب از جمله تعصب مذهبی و دینی و بحث زیارت به عنوان یکی از گزینه های اصلی در سبد اقتصادی آن ها اشاره نمودند، همچنین به مباحث و سیاست هایی که بین ایرانی و عرب خوزستان تفکیک قائل می شوند انتقاد کردند و معتقد بودند خطرناک ترین و بدترین نوع نگاه همین است که پیامدهای جبران ناپذیری دارد این در حالی است که این قوم از هزاران سال پیش در این منطقه زندگی می کردند و بخشی از ایران بوده اند همانند دیگر اقوام.

دکتر ملتفت در ادامه این جلسه لازمه هر گونه اقدام را شناسایی علل و عوامل و ریشه های آن است. با توجه به اینکه استان خوزستان 8 سال درگیر جنگ بوده و خسارت های زیادی به آن وارد شده نیاز به توجه بیشتری دارد چرا که جنگ علاوه بر خسارت ها جمعیت استان را دچار یک باز توزیع اساسی کرد که اکنون شاهد بیشترین تعداد محله های حاشیه نشین در شهر اهواز و دیگر شهرهای استان هستیم. ایشان همچنین اشاره کردند با توجه به حساسیت و محدودیت هایی که در رابطه با این مساله در کشور وجود دارد بایستی این نوع مسائل از طرف دولت و سازمان های تصمیم گیر مورد حمایت واقع شوند.

در ادامه این جلسه حاج آقا غلامی از اساتید مدعو دانشکده به ارزیابی و گزارشی از نقش علما و روحانیون در زمینه مباحث دینی و نقش آنها در مسائل اجتماعی و قومی پرداختند همچنین ایشان به برنامه هایی که روحانیون در مناطق، محله ها و شهرهای مختلف استان اجرا می کنند اشاره نمودند و به نقد و بررسی این برنامه ها پرداختند. در انتهای جلسه آقای حزباوی به اهمیت تأسیس یک مرکز پژوهشی در زمینه مطالعات اقوام در استان اشاره نمودند و خاطر نشان کردند یکی از راههای اصلی برای رسیدن به هدف همین امر می باشد تا بتواند به صورت هدفمند مسائل را رصد و مطالعه نماید و خوراک برنامه ریزی تصمیم گیران جامعه باشد، ایشان همچنین به ویژگی های قوم عرب اشاره ای داشتند از جمله اینکه تا جایی که می شناسم همه عرب های خوزستان شیعه و متعصب هستند.

در نهایت جلسه بعد از 2 ساعت و نیم بحث و بررسی به پایان رسید.