نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی


 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 درباره:

 

 

تاریخچه ...
                               

رشته ها
و گرایش ها
               

برنامه نیمسال دوم 94-93 کارشناسی
                                           

برنامه نیمسال اول 94- 93 پردیس علوم اجتماعی
 
            

                              کاتالوگهای 2 گرایش علوم اجتماعی.                                                            

 

 

اشخاص :

 

 مدیر گروه                                                                    
  اعضای هیئت علمی                      کارمندان            

 

 هئیت علمی بازنشسته :

 

 

 

تماس با گروه                                                        تلفن داخلی      4460                                              تلفن مستقیم                                                     

 

 

آدرس:  اهواز – دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه آموزشی علوم اجتماعی- کد پستیی