نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی حقوق

گروه آموزشی حقوق


 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی حقوق

 درباره:

 کاتولوگ رشته حقوق            


رشته ها
و گرایش ها               

 برنامه نمیسال اول 94-93
لیست دروس کارشناسی
      
                                                                                       
 
برنامه نیمسال اول94-93  لیست دروس کارشناسی ارشد                          

 

 

اشخاص :

 

 مدیر گروه                                                                         اعضای هیئت علمی                      کارمندان            

 

 هئیت علمی بازنشسته :

 

 

 

تماس با گروه                        تلفن داخلی                      تلفن مستقیم         

 

 

آدرس:  اهواز – دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه آموزشی حقوق- کد پستیی