نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گارگاه پایش سلامت

گارگاه پایش سلامت


گارگاه پایش سلامت

کلیه ی دانشجویان جدیدالورود سال 1395 جهت شرکت در طرح پایش سلامت و کارگاه مهارت های اجتماعی در روز دوشنبه مورخ 26/7/95 ساعت 8 صبح به آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد مراجعه نمایند.

 حضور تمامی دانشجویان جدیدالورود در این کارگاه الزامی می باشد.