نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گارگاه آموزشی داده کاوی Data mining

گارگاه آموزشی داده کاوی Data mining


گارگاه آموزشی داده کاوی Data mining

کارگاه آموزشی داده پردازی  با حضور آقای پروفسورنخعی زاده از ایرانیان مقیم آلمان در تاریخ  15 آبان ماه سال جاری در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی با حضور اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برگزار می گردد.   شماره تماس 3339712  و   داخلی 4470  
 

ir.datamining@yahoo.com