نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس توسعه اجتماعی7 اذرماه 1397

کنفرانس توسعه اجتماعی7 اذرماه 1397


کنفراسن توسعه اجتماعی 7 آذرماه  1397 جهت ثبت نام به وب سایت کنفرانس مراجعه بفرمایید

آخرین مهلت ارسال  مقاله 18 آبان ماه

آخرین فرصت ثبت نام 22 آبان ماه

به میزبانی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

http://sdconf.ir