نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش


کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه بوعلی سینا در روز های 17 و 18 شهریور ماه1395

لیک  ارسال مقالات

ikt2016.basu.ac.ir