کلیپ های آموزشی ویژه دانشجویان ایرانی

کلیپ های آموزشی ویژه دانشجویان ایرانی


آموزش مجازی

کلیپ های آموزشی ویژه دانشجویان ایرانی

 

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فیلم های آموزشی کار با سامانه دانشگاه مجازی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

1 - لینک آشنایی با محیط سامانه ویژه دانشجویان

2 - لینک آموزش مشاهده درس و ارسال تکالیف

3 - لینک ادوبی کانکت 

 

 آدرس وب سایت آموزش مجازی دانشگاه شهید چمران اهواز Lms.scu.ac.ir

آدرس کوتاه :