نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس مجازی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

کلاس مجازی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


کلاس مجازی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

کلاس مجازی یادگیری الکترونیکی  - خانم  دکتر سارا محمدی-  گروه مدیریت

درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته  بصورت مجازی در  ساعت 10-8  محل برگزاری:  حضور دانشجویان سایت کارشناسی-  مورخ 1397/08/26   -  هماهنگی کلاس مجازی مهندس جعفری