نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس آموزشی سیستم درخواستها (Ticketing Help desk)

کلاس آموزشی سیستم درخواستها (Ticketing Help desk)


کلاس آموزشی سیستم درخواستها (Ticketing Help desk)

عطف به نامه شماره ١٣١٤٠/٠٢/٣/٩٧  مورخ 29/2/1397 و ضمن تشکر فراوان از همکاری واحدهای مختلف دانشگاه در تکمیل اطلاعات سامانه مدیریت درخواستهای فناوری اطلاعات (Helpdesk)، این مدیریت در نظر دارد استفاده از این سامانه را (جهت مدیریت درخواستهای مربوط به شرکت پشتیبان فناوری اطلاعات و نیز درخواستهای مربوط به خود مدیریت فناوری اطلاعات) آغاز نماید. در این راستا لازم است آموزشهای اولیه به کاربران و کارشناسان این سامانه ارایه گردد. خواهشمند است به کلیه نیروها (اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم) که از این سامانه استفاده خواهند کرد اعلام فرمایید که در جلسه آموزش استفاده از نرم افزار مذکور که در روز چهارشنبه 6 تیرماه 1397 ساعت 10 الی 11 صبح در محل سالن اجتماعات ریاست دانشگاه تشکیل می گردد شرکت نمایند. خواهشمندم همکاران جهت اعلام حضور با داخلی 2500 تماس حاصل نمایند.

http://helpdesk.scu.ac.ir

با تشکر