نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاسهای عمومی زیر حد نصاب و تغییرات در گروه کلاسهای

کلاسهای عمومی زیر حد نصاب و تغییرات در گروه کلاسهای


کلاسهای عمومی زیر حد نصاب و تغییرات در گروه کلاسهای

نظر به اینکه تعداد دانشجویان در درس فارسی عمومی گروه های 5-9-14-20 به حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس نرسید، بنابه فرمایش مدیر محترم خدمات آموزشی تصمیم مشروحه ی ذیل اتخاذ شد:

-         دانشجویان گروه  5 در گروه های 1 و 2 ادغام شدند.

-         دانشجویان گروه 9 در گروه 8 ادغام شدند.

-         گروه های 14 و 20 حذف شدند.

-         بنابراین دانشجویانی که درس فارسی گروه 14 یا 20 را انتخاب کرده اند برای تغییر گروه طی هفته ی جاری به آموزش ادبیات مراجعه نمایند.

-         شایان ذکر است لازم است دانشجویان گروه 5 و 9 نیز از گروه جدید خود اطلاع یابند.

بدینوسیله به اطلاع می رساند درس تربیت بدنی 2 خواهران گروههای 92 و 94 به دلیل زیر حد نصاب حذف گردید.

 بنابراین دانشجویان عزیز جهت جابجایی سکشن به دانشکده تربیت بدنی مراجعه نمایند.

دروس اعلام شده ذیل به جهت اینکه به حد نصاب لازم ظرفیت نرسیده اند با هماهنگی آموزش کل دانشگاه حذف گردیده، لذا  دانشجویانی که این دروس را اختیار کرده اند به فوریت تا پایان هفته (28 بهمن 94) به گروه معارف اسلامی جهت تغییر گروه درس بر حسب ظرفیتهای خالی باقیمانده مراجعه نمایند.

1-                درس انسان در اسلام با کد (913)- گروه 3

2-               در تفسیر موضوعی نهج البلاغه با کد (952) گروه 4

3-              درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با کد(952)- گروه 7