نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کد پایان نامه ارشد و دکترا

کد پایان نامه ارشد و دکترا


کد پایان نامه ارشد و دکترا

??قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا??
کد گزیده پایان نامه 1          39305
کد گزیده پایان نامه2   39306
کد گزیده پایان نامه 3  39307
✍✍✍✍✍
کد پایان نامه 1                  39301  
کد پایان نامه 2                 39302
??انتخاب گروه واحد پایان نامه با توجه به نام استاد راهنما می باشد.
کد پایان نامه 1 دکترا:  69301
کد پایان نامه2 دکترا:  69302
✍✍✍✍✍
کد آمادگی امتحان جامع:    414625 (دانشجویانی دکترا،  که واحدهای درسی آنان به پایان رسیده است )
--------------------------------------------------
 احبار و اطلاع رسانی   کانال دانشکده اقتصاد و علومام اجتماعی telegram.me/scu_eco