نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابهای جدید در کتابخانه دانشکده

کتابهای جدید در کتابخانه دانشکده


کتابهای جدید در کتابخانه دانشکده

420 عنوان کتاب جدید در موضوعات علوم انسانی در دی ماه 1395به سامانه کتابخانه دانشکده اقتصاد افزوده گردید.و از سامانهelib.scu.ac.ir قابل جستجو می باشند