نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاهش فعالیت دانشگاه در تابستان1397

کاهش فعالیت دانشگاه در تابستان1397


کاهش فعالیت دانشگاه در تابستان1397

با سلام، احتراماً پیرو مصوبه جلسه مورخ 17/04/1397 هیأت رئیسه محترم دانشگاه به این وسیله نکات ذیل در مورد فعالیت دانشگاه در تابستان جاری جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می­گردد:

1- فعالیت بخش­های مختلف دانشگاه از تاریخ 23 تیرماه سال جاری لغایت 7 شهریور به حالت رکود درخواهد آمد؛

2- وقت اداری دانشگاه در ایام ذکر شده از ساعت 7 و 30 دقیقه لغایت 12 و 30 دقیقه تعیین می­گردد؛

3- سرویس­های ایاب و ذهاب در ایام ذکر شده، تعطیل خواهد بود؛

4- اداره آموزش دانشکده­ها و دانشگاه تا پایان تیرماه و از سوم شهریور به منظور ارائه خدمات به مراجعین دائر می­باشند؛

5- تسهیلات پیش­بینی شده در تبصره یک ماده 55 آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در مورد کارکنان به طور نسبی به اجرا درخواهد آمد؛

6- ذخیره یا بازخرید مرخصی کارکنان، منحصراً در چارچوب ماده 56 آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی صورت خواهد گرفت.