نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه spss (جلسه دوم)

کارگاه spss (جلسه دوم)


کارگاه spss (جلسه دوم)

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند:

کارگاه آموزشی
"کاربرد SPSS در حوزه علوم انسانی (با تأکید بر مطالعات بازار) 2" (ویژه دانشجویان )

 محتوا و رئوس مطالب :

متغیرهای اسمی:  آزمون دو جمله­ای

متغیرهای اسمی:  آزمون کای دو

مدرسان: دکتر ادریس محمودی، عیسی جعفری

زمان: ‌سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه 95 ساعت 12:30الی14:30

مکان: بخش اطلاع رسانی و آموزش واقع در طبقه اول
 
نحوه ثبت نام: فرم الکترونیکی پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه، مراجعه حضوری

برای حضور در کارگاه آموزشی ثبت نام الزامی است
 
تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم:  33360244 – داخلی 5012