نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه spss

کارگاه spss


کارگاه spss

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی "کاربرد SPSS در حوزه علوم انسانی (با تأکید بر مطالعات بازار) 1" (ویژه دانشجویان )

نحوی ثبت نام : فرم الکترونیکی پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه
 تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم:  33360244 –  تلفن داخلی 5012
به دانشجویان رشته های مدیریت ، حسابداری ، علوم اجتماعی، اقتصاد  و علاقمندان به تحلیل آماری با نرم افزار قدرتمند SPSS  حضور و استفاده از این کارگاه ر اپیشنهاد می نمایم.