نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه پیشرفته آموزش مالکیت فکری

کارگاه پیشرفته آموزش مالکیت فکری


کارگاه پیشرفته آموزش مالکیت فکری

کارگاه پیشرفته مالکیت فکری در پارک علم و فناوری خوزستان ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۹۷ برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خوزستان این کارگاه با همکاری کانون پتنت ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز و پارک علم و فناوری خوزستان قرار است با هدف آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری و مفهوم پتنت و قوانین و معاهدات مهم مرتبط با آن و حفاظت از نوآوری ها برای ورود به بازارهای بین المللی برگزار شود.