نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه مهارت های ارتباط پژوهشی با سازمانها و صنایع

کارگاه مهارت های ارتباط پژوهشی با سازمانها و صنایع


کارگاه مهارت های ارتباط پژوهشی با سازمانها و صنایع

موضوع: اطلاع رسانی کارگاه
??"مهارت های ارتباط پژوهشی با سازمانها و صنایع" ??

احتراما. همانگونه که مستحضرید هفته پژوهش و فناوری با شعار " پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیربنای تولید و اشتغال" از 18 لغایت 23 آذرماه سال جاری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می گردد. در راستای گسترش آموزش های کاربردی و برگزاری کارگاه های تخصصی بدین وسیله به استحضار می رساند کارگاه "مهارت های ارتباط پژوهشی با سازمانها و صنایع" در روز پنجشنبه مورخ 23/9/96 از ساعت 12-10 در سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه توسط آقای دکتر حاجی دولو برگزار می گردد. شود. لازم به ذکر است ثبت نام تا تاریخ 20/9/95 ازطریق سرکار خانم مرعشی به شماره داخلی 2114 صورت می پذیرد.