نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی چگونگی نوشتن پایان نامه

کارگاه آموزشی چگونگی نوشتن پایان نامه


کارگاه آموزشی چگونگی نوشتن پایان نامه

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف موجود در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی می رساند به منظور آشنا سازی دانشجویان با ضروریات نگارش پایان نامه و رساله های دانشجویی کارگاه آموزشی " چگونگی نوشتن پایان نامه "در چند جلسه به ترتیب زیر توسط آقای دکتر حسین ملتفت عضو و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشکده برگزار می گردد.  وتمام داشجویان مذکور به حضور در این کارگاه موظف می باشند. در پایان دوره ، گواهی حضور دانشجویان صادر و تسلیم می گردد.

این دوره برای کلیه رشته های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد می باشد 


تاریخ

ساعت

14/8/1396

11:30-13:30

21/8/1396

11:30-13:30

5/9/1396

11:30-13:30


12/9/1396

11:30-13:30


19/9/1396

11:30-13:30مکان  تمام جلسات : سالن سمینار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی واقع در طبقه سوم ساختمان