نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه امنیت تلفن های همراه

کارگاه امنیت تلفن های همراه


کارگاه امنیت تلفن های همراه

 

قابل توجه اعضای محترم هئیت علمی و کارکنان دانشگاه شهید چمراه اهواز

کارگاه امنیت تلفن های  همراه در  روز چهارشنب 30 آبان 1397

 مکان:  آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

ساعت 10 صبح

مجری برگزرای : مرکزآپا

.تصویر مرتبط