نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

کارکنان آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

  پوران نوذری  کارشناس مسئول  آموزش 4411

2

ثریا طالقانی

 کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

4414

3

صمدی

  کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

4414

4

گلی اسدی

 امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

4491

5

 سیما بحرینی نژاد

 مسئول رشته گروه حسابداری

4413

6

لیلا مزاری

 مسئول رشته گروه مدیریت 

4413

7

سحر میری

 مسئول رشته گروه علوم اجتماعی

4412

8

مریم محقق

 مسئول رشته گروه اقتصاد

4412