نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارمندان گروه علوم اقتصادی

کارمندان گروه علوم اقتصادی


 

کارشناس گروه اقتصاد

نام و نام خانوادگی : خانم شکیبا توکلی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی

تلفن داخلی: 4470

پست الکترونیک :