نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ کتاب حقوق کیفری عمومی جلد چهارم

چاپ کتاب حقوق کیفری عمومی جلد چهارم


چاپ کتاب حقوق کیفری عمومی جلد چهارم

به آگاهی تمامی دانش دوستان سراسر کشور می رساند جلد چهارم حقوق کیفری عمومی با موضوع (دانش اجرای احکام کیفری) نوشته حسین آقایی جنت مکان دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز بر پایۀ قانون آیین دادرسی کیفری نوین به زودی از سوی انتشارات جنگل چاپ و منتشر می گردد. این کتاب یاری رسان قاضیان اجرای احکام و نیز وکیلان کوشنده در راستای تحقق عدالت و مردم و مراجعان به دادگستری خواهد بود. مطالب و موضوعات این کتاب پیوستار گفت و گوهای پیشین در دورۀ سه جلدی حقوق کیفری عمومی می باشد. هم چنین کتاب های چهارگانه مزبور یاری رسان نامزدهای دریافت پروانه وکالت پایه یک و نیز منصب دادرسی و قضاوت و نیز علاقه مندان به وظیفۀ نوشتن و تحریر اسناد رسمی(سردفتران) خواهد بود.