نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ کارت ورود به جلسه امتحان

چاپ کارت ورود به جلسه امتحان


چاپ کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعیه  مهم   ?? مهم  ?? مهم  ?? مهم

??قابل توجه دانشجویان گرامی??
برای حضور در جلسه امتحانات 
??کارت ورود به جلسه را چاپ نمایید??
در دانشکده  امکان  چاپ کارت  ورود به جلسه وجود ندارد
reg.scu.ac.ir