پیگیری درخواست انتقال دانشجویان

پیگیری درخواست انتقال دانشجویان


پیگیری درخواست انتقال دانشجویان

??قابل توجه دانشجویان محترم??
متقاضیان موارد زیر از تاریخ 95/10/18 لغایت 95/10/29
فرم مربوطه را از اداره آموزش دانشکده دریافت و جهت درخواست خود اقدام نمایند.
◀️ تغییر رشته داخلی و انتقال دائم و موقت
◀️تمدیدمیهمانی صرفاً برای دانشجویان که در نیمسالجاری میهمان هستند
◀️انتقال بدون تغییررشته به دانشگاه پیام نورو غیر انتفاعی
?? لازم به ذکر است سایر دانشجویان می توانند درخواست خود در اردیبهشت ماه سال آتی به پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(http://www.msrt.ir) مراجعه نمایند


----------------------------------------------------------------------------------
جهت اطلاع از اخبار  دانشکده به کانال دانشکده به آدرس telegram.me/scu_eco   مراجعه بفرمایید
آدرس کوتاه :