پیش دفاع دانشجوی دکتری اقتصاد

پیش دفاع دانشجوی دکتری اقتصاد


پیش دفاع دانشجوی دکتری اقتصاد

دفاع از پروپوزال دکترای رشته اقتصاد

عنوان " تبیین شاخص مقاومت پذیری اقتصادی ایران و بررسی اثر آن بر رشد اقتصادی با رویکرد کنترل فازی"

اساتید راهنما : دکترمنصور زراء نژاد و دکترابراهیم انواری

داور داخلی : دکترسید مرتضی افقه و دکترسیدعزیز آرمن و دکترعبدالمجیدآهنگری

برگزار کننده: حمیدرضا حلافی

تاریخ برگزاری  :دوشنبه 28 /1/96 ساعت 10:30 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده

------------------------------
اطلاع از اخبار  دانشکده از طریق  کانال scu_eco@ 

آدرس کوتاه :