نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه های تحقیقاتی و فناوری سال 1396 خوزستان

پروژه های تحقیقاتی و فناوری سال 1396 خوزستان


پروژه های تحقیقاتی و فناوری سال 1396 خوزستان

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
پروژه های وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
 تحقیقاتی و فناوری سال 1396  استان خوزستان
1- بررسی ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش فعالیت های اقتصادی استان خوزستانبه منظورگسترش صادرات
2- موانع و مشکلات پیش  روی استقرار پنجره واحد و ایستگاه های واحد خدمات دهی (one- stop shop)  در استان  خوزستان
3-بررسی موانع بکارگیری گمرک الکترونیکی (سیستم آسیکودا) جهت تسهیل صادرات و واردات  کالا در استان خوزستان