نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه های جدید در کتابخانه

پایان نامه های جدید در کتابخانه


پایان نامه های جدید در کتابخانه

        

ردیف

عنوان

نگارنده

استاد راهنما

رشته

تاریخ دفاع

1

بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر مشارکت اجتماعی زنان  متاهل شهر اهواز

معصومه شوقی

دکتر معصومه باقری

جامعه شناسی

بهمن 1395

2

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس تنهایی (انزوای) اجتماعی دانشجئیان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

فریده محمدی دهکردی

دکتر معصومه باقری

جامعه شناسی

بهمن 1395

3

بررسی تاثیر نگرش زیست محیطی ریزگرد محور بر برخی از متغیر های جامعه شناختی ( مورد مطالعه: شهر اهواز)

علی موسوی نسب

دکتر عبد الرضا نواح

جامعه شناسی

بهمن 1395

4

بررسی اختلال تاب آوری در سطح شبکه تامین(مورد بررسی: شرکت پتروشیمی فجر)

داود کریمی نژاد

دکتر علی مهرابی

مدیریت گرایش بازاریابی

اسفند 1395

5

بررسی تاثیر آزار جنسی و استرس شغلی بر بروز رفتار غیر کارکردی کارکنان باتوجه به نقش واسطه ای تنیدگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان بخش بهداشت و درمان استان خوزستان)

نازنین مکوندی

دکتر مهدی نداف

مدیریت بازرگانی گرایش تحول

دی 1395

6

تقلب در بیمه های اموال و مسئولیت و روش های جلوگیری از آن

محترم حسین پور

دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

حقوق گرایش حقوق خصوصی

شهریور 1395

7

بررسی رابطه ی بین درآمد نفت، مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت اوپک

الهام جعفری

دکتر عبدالمجید آهنگری،دکتر ابراهیم نوری

علوم  اقتصادی

دی 1395

8

بررسی تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود با توجه به مکانیزم های حاکمیت شرکتی

رضا پویان راد

دکتر ولی خدادادی

گرایش حسابداری

شهریور 1395

9

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین زندی

دکتر ولی خدادادی

گرایش حسابداری

آذر 1395

10

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر ساختار سرمایه پویا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اسحاق شجاعی

دکتر سید علی واعظ

گرایش حسابداری

بهمن 1395

11

بررسی تاثیر ساختار مالکیت و رونق بازار بر تصمیمات تامین مالی شزکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آزاده کردانی

دکتر ولی خدادادی،دکتر سید علی واعظ

گرایش حسابداری

آذر 1395

12

بررسی تاثیر جریان وجوه نقد آزاد و حاکمیت شرکتی بر پیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لیلا شرفی

دکتر سید علی واعظ

گرایش حسابداری

دی 1395

13

تاثیر بهبود نسبت های مالی شرکت ها بر کاهش نکول تسهیلات دریافتی

اکبر موحدی نیا

دکتر حسنعلی سینایی،دکتر علی مهرابی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

خرداد 1394