نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسخ به سئوالات دانشجویان

پاسخ به سئوالات دانشجویان


پاسخ به سئوالات دانشجویان

با سلام ، سامانه پاسخ گویی به سئوالات دانشجویان محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در روز های انتخاب واحد الکترونیک از امروز در ساعات اداری انجام می پذیرد - در هنگام گفتگوی انلاین شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی خود را تایپ نمایند. کارشنان آماده پاسخ گویی به شما هستند