واکسیناسیون کرونا (اصلاحیه)

واکسیناسیون کرونا (اصلاحیه)


واکسیناسیون کرونا (اصلاحیه)

 

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ٣٧٢١٩/٠٥/٣/١٤٠٠مورخ 30/06/1400 و با توجه به بسیج امکانات کشور جهت تسریع واکسیناسیون عمومی به عنوان سیاست راهبردی کنترل ویروس کرونا و لزوم بازگشت به وضعیت عادی و از سرگیری آموزش حضوری، مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کلیه همکاران محترم شاغل در آن واحد که تاکنون به هر دلیل، موفق به انجام واکسیناسیون خود نشده‌اند در اسرع وقت با مراجعه به مراکز واکسیناسیون نسبت به این مهم اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :