نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی "توسعه اجتماعی"

همایش ملی "توسعه اجتماعی"


همایش ملی "توسعه اجتماعی"

 

باسلام
فرهیخته گرامی، بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در همایش ملی "توسعه اجتماعی" که چهارشنبه 7 آذرماه در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار می شود، شرکت فرمائید.

  باسپاس
 حسین ملتفت
  معاون پژوهشی  دانشکده اقتصادو دبیرعلمی همایش