نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشت کارکنان آموزش با رئیس محترم دانشکده

نشت کارکنان آموزش با رئیس محترم دانشکده


نشت کارکنان آموزش با رئیس محترم دانشکده

 نشست رئیس محترم دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی  با حوزه  معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده در روز دوشنبه مورخ 1397/07/28 در سالن اجتماعات  دانشکده اقتصاد برگزار گردید. مواردی که جناب آقای دکتر زراء نژاد در این جمع صمیمی بیان فرمودند به صروت تیتر وار به قرار زیر است.

  • تقدیر و قدردانی از کارکنان حوزه  معاون آموزش و تصیلا تکمیلی
  • تاکید بر تغییرات مناسب در آموزش متناسب با شرایط جدید
  • تاکید بر قانون گرایی در حوزه اموزش
  • تاکید بر سیاسیت حذف کاغذ و انجام امور اداری و آموزشی به صورت الکترونکی
  • تاکید بر یکپارچگی درآموزش. در معاونت اموزشی از صفر تا صد ( تا دفاع از پایان نامه)
  • تاکید بر جابه جای  کارشناسان  بصورت دوره ای به جهت آموزش فراگیر، امور آمزشی برای همه آنان
  • تاکید بر انجام امور آموزشیبه طریق  سلسه مراتبی
  • تاکید بر انجام صحیح امور آموزشی از جمله حضور و غیاب کلاس
  • تاکیدبر شست های آموزشیبا حضور رئیسدانشکده بر اساس تقویم زمان بندی