نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین همایش ملی پایداری کسب و کار 7 دی ماه 1395

نخستین همایش ملی پایداری کسب و کار 7 دی ماه 1395


نخستین همایش ملی پایداری کسب و کار 7 دی ماه 1395


پایداری کسب و کار (Business Sustainability) مفهوم و رویکرد نوینی در ادبیات علم مدیریت می باشد که بر توجه به سه مقوله محیط زیست، جامعه و اقتصاد پایدار در توسعه و مدیریت کسب و کارها و فعالیت های تجاری و بازرگانی تاکید اساسی می نماید. این رویکرد نوین که به شدت در حال گسترش در سطح جهان می باشد،نشان داده است که امروزه سازمانها بدون لحاظ کردن این سه مقوله مهم، قادر به تحقق اهداف خود و کسب درآمد در بلند مدت و بعضا در میان مدت هم نخواهند بود. این رویکرد سه بعد محیط زیست، جامعه و اقتصاد پایدار را به مثابه سه پایه نگه دارنده هر کسب و کاری در قرن 21 معرفی می نماید.

نخستین همایش ملی پایداری کسب و کار در دی ماه 1395 توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در  سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز برگزار می شود و مهلت ارسال اصل مقالات تا 6 دی ماه 1395 می باشد.

سخنرانان  اولین همایش ملی  پایداری کسب وکار :
دکتر احمد جعفرنزاد، استاد تمام دانشگاه تهران، دکنر حسن دانافرد استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، احمد حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

وب سایت:  http://www.bsconf.com