نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ارایه خدمات شرکت پشتیبان IT

نحوه ارایه خدمات شرکت پشتیبان IT


نحوه ارایه خدمات شرکت پشتیبان IT

 

همانطور که مستحضر هستید خدمات پشتیبانی رایانه، چاپگر و شبکه دانشگاه تحت نظارت مرکز فناوری اطلاعات و توسط 14 نفر نیروهای شرکت پیمانکار پشتیبانی IT دانشگاه (شرکت فراکامپیوتر اهواز) صورت می پذیرد. با توجه به نیاز به خدمات رسانی مستمر و بهینه به واحدهای مختلف دانشگاهی و توزیع مناسب نیروی انسانی، از سال تحصیلی جدید تغییراتی در نحوه خدمات رسانی این شرکت داده شده است که خواهشمندم به همکاران زیر مجموعه اطلاع رسانی بفرمایید:

  1. سیستم مدیریت تقاضا یا helpdesk در آدرس helpdesk.scu.ac.ir راه اندازی و عملیاتی شده است. ارایه خدمات IT من بعد نیاز به ثبت تقاضا (ticket) در این سامانه خواهد داشت. همکاران دانشگاهی در هر نقطه ای می توانند از طریق این سامانه تقاضای خود برای رفع عیب و پشتیبانی سیستمهای رایانه ای را ارسال نمایند و یک نفر کارشناس یا تکنسین شرکت (یا کارشناسان مرکز IT، در مواردی که در حوزه کاری ایشان باشد)، با توجه به نوع تقاضا، تخصص کارشناس، و نزدیکی فیزیکی ایشان، به بررسی و رفع مشکل خواهند پرداخت.

با توجه به اینکه مدیریت بهینه ارایه خدمات IT و بررسی دقیق عملکرد نیروها و کیفیت خدمات صرفا از این طریق امکان پذیر است، از رووسا و مدیران محترم واحدها استدعا می شود کارشناسان محترم را به استفاده بهینه از این سامانه ترغیب نمایند.

  1. در جهت بهبود خدمات رسانی، و با توجه به آشنایی کارشناسان با واحدها، تلاش می شود کارشناسانی که در واحدها مستقر بوده اند برای انجام خدمات درخواستی از طریق سیستم helpdesk در اولویت ارسال به آن واحد قرارگیرند.

جهت دریافت شناسه کاربری با مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد تماس حاصل فرمایید.

  فناوری اطلاعات دانشگاه