نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات جلسات امتحانی

مقررات جلسات امتحانی


مقررات جلسات امتحانی


*مقررات جلسات امتحانی*

1- دانشجویان 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضور داشته باشند .
2- قبل از استقرار بر روی صندلیها، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهند (هرگونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب می­شود ) .
3- نام، نام خانوادگی، شماره صندلی، شماره دانشجویی و نام استاد را  بر روی تمامی برگه­های پاسخ­نامه و اوراق امتحانی بنویسند.
4- پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر  وارد جلسه امتحانی می گردد، در صورتی می­تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی که در امتحان مربوطه شرکت نموده، جلسه امتحانی را ترک ننموده باشد.
5-  دانشجویان حتما کارت ورود به جلسه امتحانات  و همچنین کارت دانشجویی یا کارت شناسایی معتبر را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند .
6- دانشجویان موظف هستند ، در طول برگزاری امتحان ، آرامش و سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند.
7- دانشجویان  از انجام اعمال یا رفتاری  که موجب اختلال یا وقفه در برگزاری امتحانات گردد، بپرهیزند .
8-  اسباب و لوازمی از قبیل کتاب، جزوه، ماشین حساب ( بدون مجوز )، یادداشت، کیف و تلفن همراه را به محوطه برگزاری امتحان  وارد ننمایند .
9- انجام اعمالی مانند استفاده از تلفن همراه  و mp3pleyer ، نگاه کردن به ورقه دیگران، صحبت کردن با یکدیگر، استفاده غیرمجاز از یادداشت، کتاب، جزوه و از تبادل ورقه، در جلسات امتحانی بپرهیزند .
10 - برگه­های امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایند
11- جلسات امتحانی را  قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات، ترک ننمایند .
12- مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند .
13- چنانچه فرد دیگری بجای دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد،  مستوجب عواقب قانونی شده و هم دانشجو و هم شخص جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.