نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کانال های مفید اقتصادی و مدیریتی

معرفی کانال های مفید اقتصادی و مدیریتی


معرفی کانال های مفید اقتصادی و مدیریتی


✔️??معرفی کانال های مفید اقتصادی و مدیریتی??


??انجمن اقتصاددانان ایران
https://t.me/joinchat/AAAAADwqaKQGnQzA4Mk8cg


??اقتصاد بازار "نگاه آینده پژوهانه به اقتصاد"
https://t.me/joinchat/AAAAADucyK8swzCBexWOTA


??با «کافه اقتصاد» متمایز بیاندیشید
https://t.me/joinchat/AAAAAEIHodd18LqlE8ALdQ


??نکاتی که پولدارها به شما نمی گویند 
https://telegram.me/joinchat/Cv803z14E9E41pUoM0aLVw


??تحلیلی بر اقتصاد از نگاه تاریخ
https://t.me/joinchat/AAAAAD0oY3ZCC11EojQJrA


??آموزش بازرگانی
https://t.me/joinchat/AAAAAD1r1ykMAcRBSqyV8w


??موفقیت و فن بیان₪هرانچه شما میخواهید
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEAa9O3mFfFTHIwWgg


??آموزش نرم افزارهای آماری پایانامه
https://t.me/joinchat/AAAAAD9Rt2o41L-iyFcjzw


??آموزش مقدماتی بورس
https://telegram.me/joinchat/Ba13YDxp6DldHs_dTKcLAw


??اقتصاد و تجارت
https://t.me/joinchat/AAAAAD_zo4g-L6Um2yUxxg


??گزارش های تحلیلی، آماری و اقتصادی
https://t.me/joinchat/AAAAAD03_wl54pWnS3cIeA


??ایده تا ثروت
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD-bwtXD6-LO0VmC_Q


??کلیه امور واردات و صادرات به چین و هند
https://t.me/joinchat/AAAAADvkCwC0KUxMfi4eLA

??کانال دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
https://telegram.me/scu_eco