نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی سامانه آموزش

معرفی سامانه آموزش


قابل توجه کارکنان محترم

 به پیوست چهار برگ لیست دوره های پیشنهادی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام مقظم رهبری در دانشگاهها که به صورت غیر حضوری درسامانه مجازی دانشگاهیان به آدرس Ec. Nahad.ir راه اندازی گردیده ، ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص این دوره ها به کارکنان متقاضی ریال اقدام لازم مبذول فرمائید .
لازم به توضیح است دوره های اعلام شده صرفاً پیشنهادی بوده و سامانه فوق بالغ بر 170 دوره را شامل می گردد .