نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی منصوب شد

معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی منصوب شد


جناب آقای دکتر سیّد محسن آل سیّد غفور

عضو محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سلام علیکم

 

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده « هفت » آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت « معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی » منصوب می­گردید.

انتظار می­رود با توجه به راهبردهای کلان ملی از جمله نقشه جامع علمی کشور و همسو با برنامه­های توسعه دانشگاه و دانشکده، نسبت به برنامه­ریزی و هدایت هوشمندانه فعالیت­های آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان در جهت ارتقا کمّی و کیفی تولیدات علمی دانشکده بر اساس مقررات دانشگاه، با رعایت سلسله مراتب اداری و مطابق با شرح وظایف و اختیارات قانونی، اقدامات مقتضی را پیش­بینی و اجرا نمایید. امید است در پرتو عنایت خداوند متعال در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.