نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین پیشین پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

معاونین پیشین پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز


 

          

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

رتبه علمی

از تاریخ

تا تاریخ

جهانمیر پیش بین

فوق لیسانس

مربی

 76

 78

سید عزیز آرمن

دکتری

دانشیار

78 

79 

عنایت اله فخرایی

دکتری

دانشیار

79 

 80

سید حسین سجادی

دکتری

استاد

80 

 82

محسن دستگیر

دکتری

استاد

82 

89 

کریم رضادوست

دکتری

دانشیار

89 

91 

مهدی نداف

دکتری

دانشیار

91 

94 

پژمان محمدی

دکتری

دانشیار

94 

 96

حسین ملتفت دکتری استادیار 96 1399
احمد صلاح منش دکتری استادیار 1399 1401
امیر حسین منتظرحجت دکتری دانشیار 1401