نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


 


دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 ملاحظات:

 

 


سیستم مدیریت پژوهشی

 

 


  سامانه مدیریت مجلات الکترونیکی


کتابخانه مرکزی 

 

 

 

اشخاص:

 

 


معاون پژوهشی  


کارمند


 

         

 

 

 

 

 

 تلفن داخلی:   4402 

تلفن مستقیم: 3337975

 

 

 

 


آدرس:  اهواز – دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- معاونت پژوهشی- کد پستیی