نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول واحد کامپیوتر

مسئول واحد کامپیوتر


مهندس عیسی جعفری

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

  • کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
  • کارشناس پرتال
  • مسئول واحد کامپیوتر

شماره داخلی : 4409