نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم پاکسازی و بهداشت محیط کار در دانشکده انجام شد

مرحله دوم پاکسازی و بهداشت محیط کار در دانشکده انجام شد


مرحله دوم پاکسازی و بهداشت محیط کار در دانشکده انجام شد

 با همکاری اداره فضای سبز دانشگاه دومین مرحله از حرس درختان بی ثمر جهت بهبود فضای سبز و رعایت بهداشت محیط انجام گردید  گزارش تصویری زیر بخشی از تلاشهای این مجموعه می باشد.

درختان غیر مثمر اجازه رشد هیچ گیاهی در کنار خود را نمی‌دهند اما در کنار درختی مانند خرما می‌توان سه طبقه درخت دیگر از نوع مرکبات را کاشت و همچنین درخت خرما این توانایی را دارد که اجازه رویش گیاهان مرتعی در کنار خود را بدهد اما درختی مانند اکالیپتوس که گیاهی غیر مثمر است اجازه رویش گیاهی دیگر در کنار خود را نمی‌دهد.