نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراکز تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز

مراکز تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز


مراکز تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز


    

مراکز پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

نام مرکز

عنوان فارسی

عنوان لاتین

پژوهشکده آب و انرژ ی جندی شاپور

پژوهشگاه  آب و انرژی جندی شاپور دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز پژوهشی شبکه های گاز رسانی

مرکز پژوهشی شبکه گاز رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز تحقیقات حفاری

مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز تحقیقاتی علوم رفتاری

 مرکز تحقیقاتی علوم رفتاری دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و علوم زیستی

مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژو علوم زیستی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز تحقیقاتی زمین نشناسی و زمین شناسی نفت

مرکز تحقیقاتی  زمنی شناسی و زمی ن شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها

مرکز پژوهشی منطقه ای ریز گردهای دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز پژوهشی زهکشی

مرکز پژوهشی زهکشی  دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 

مرکز تحقیقاتی فولاد

مرکز  تحقیقاتی فولاد دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز، ایران

 


 
----------------------------------------------------------------
جهت دریافت قوانین آموزشی و جدیدترین اخبار مرتبط با دانشکده به کانال تلگرامی دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی به ادرس زیر مراجعه نمایید  .  
http://telegram.me/scu_eco