مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری


مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

 

شروع ثبت نام در سامانه از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۶ مهرماه

 

اطلاعیه ثبت ­نام پذیرفته ­شدگان نو ورود کنکور سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۰(با آزمون – بر اساس سوابق تحصیلی (جهت رویت  اطلاعیه کلیک نمایید)

فرم شماره ۱، فرم شماره ۲، فرم شماره ۳، فرم شماره ۴، فرم شماره ۷، فرم شماره ۵، فرم شماره ۸، فرم شماره ۱۱ و ۱۲ ، فرم شماره ۱۵، فرم شماره ۱۸  )جهت رویت هر فرم بر روی آن کلیک نمایید)

 

مراحل بصورت تیتر وار در اطلاعیه بالا به ریز راهنمایی شده است:

مرحله اول : ثبت نام اینترنتی موقت: ثبت اطلاعات خواسته شده و ارسال اسکن مدارک

لینک ثبت نام در سامانه مدیریت امور آموزشی دانشگاه )سما( : https://reg.scu.ac.ir

مرحله دوم: ارسال پستی مدارک مورد نیاز به دانشگاه برای ثبت نام نهایی از ادارات پست دولتی سراسر کشور

شانی دانشگاه برای ارسال پستی مدارک: اهواز – دانشگاه شهید چمران- سازمان مرکزی- مدیریت خدمات آموزشی- کدپستی: 61357۸3151

روی پاکت حتما موارد زیر نوشته شوند: نام و نام خانوادگی، نام رشته قبولی، شماره دانشجویی، مدارک ثبت نام دانشجویان نو ورود بهتر است مدارک خود را در یک پوشه یا کاور پالستیکی قرار دهید و پس از آن در پاکت پستی بگذارید

 

آدرس کوتاه :