نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجله "حقوق محیط زیست" منتشرشد

مجله "حقوق محیط زیست" منتشرشد


مجله "حقوق محیط زیست" منتشرشد

به استحضار می رساند دانشگاه پیام نور اقدام به انتشار نشریه تخصصی با عنوان "حقوق محیط زیست"به نشانی الکترونیکی http://enlaw.journals.pnu.ac.ir نموده است استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه مرتبط تخصصی می توانند استفاده نمایند.
شایان ذکر است این نشریه در صدد اخذ درجه علمی - پژوهشی ار وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می باشدبه کانال خبری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی  بپیوندید و در جریان آخرین اخبار این  دانشکده  قرار گیرید.
????????????????????
 https://telegram.me/scu_eco