نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجله بررسی‌های حسابداری3

مجله بررسی‌های حسابداری3


این مجله به استناد نامة 29459/92 مورخ 16/10/1392 از طرف دبیر هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز نشر می‌باشد. مجله بررسی‌های حسابداری چهار بار در سال منتشر می‌شود.

آدرس‌های تماس با مجله

آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله بررسی‌های حسابداری،

کدپستی 43337- 61357

تلفن: 33362576-061

پست الکترونیکی: IAR@scu.ac.ir

وب سایت مجله http://jiar.scu.ac.ir