نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

متقاضی مهمانی و انتقال دائم

متقاضی مهمانی و انتقال دائم


متقاضی مهمانی و انتقال دائم

قابل توجه دانشجویان محترم 
 متقاضیان مهمانی و انتقال دائم

دانشجویانی که تمایل به مهمان شدن و یا انتقال دائم را دارند می توانند تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری به سایت وزارت علوم - سامانه خدمات آموزشی مراجعه نمایند.
 لینک سامانه
http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx